Masennuksesta iloon

18.10.2022

Mielen häiriöiden tutkimuksessa on jo kauan tiedetty, että keho ja mieli ovat yhtä. Terveyttä voi hoitaa hyvän terveellisen ravinnon avulla, aminohapoin ja muiden lisäravinteiden avulla. Kun terveelliset menetelmät otetaan käyttöön voi masentuneen mieli avautuakin ihan uudella tavalla. Näin tapahtuu myös NLP:n kautta.


FLY mielen häiriöt seminaarissa 2017, oli puhumassa myös Tohtori James S. Gordon. Hänellä on usean vuosikymmenen kokemus mielen häiriöiden hoidosta ilman lääkkeitä. Rentoutus-, meditaatio- ja tietoisen läsnäolon harjoituksilla ja menetelmillä on saatu hyviä tuloksia. Jo 3-5 minuutin meditaatio päivässä auttaa, koska se tasapainottaa hermostoa. Gordonin lähestymistavat depression hoitamiseksi ovatkin meditaatio, biofeedback, tietoiseen läsnäoloon perustuva kognitiivinen terapia, ohjattu mielikuvitus, liikunta ja hyvä ravinto. Myös tiedostava läsnäolo, koettiin tärkeäksi asiaksi depression hoidossa.
NLP:ssä korjaavia elementtejä löytyy erilaisista harjoituksista. Hyvän terveellisen läsnäolon kanssa voidaan NLP-paketista poimia esimerkiksi a) sosiaalipanoraama b) omien voimavarojen löytäminen (esim. hoitavien korttien avulla) c) positiivisten voimavarojen ankkurointi kehoon tai vaikkapa d) kohtaaminen oman itsen kanssa harjoituksen avulla. Nämä ovat turvallisia menetelmiä, ja auttavat henkilöä löytämään uusia voimavaroja taikka löytämään itsessään jo olevia voimavaroja takaisin pintaan. 

Sosiaalipanoraama


Sosiaalipanoraamamalli, The Social Panorama Model, on työväline tiedostamattomien sosiaalisten systeemien, ajattelu kuvioiden, tutkimiseen ja niiden muuttamiseen. Mallin avulla voidaan parantaa kaikenlaisia ihmissuhteita ja ratkaista yksilöiden ja ryhmien välisiä vuorovaikutusongelmia. / Ihmisen sosiaalinen panoraama voidaan määritellä henkilön sosiaalisten mielteiden summaksi. Sosiaalipanoraamassaan ihminen itse on keskellä ja kaikki merkitykselliset ihmiset ovat siinä ympärillä kuvattuina omilla sijaintipaikoillaan.

 Sosiaalipanoraaman yleisin muoto muistuttaa lähinnä laajaa panoraamamaisemaa, jossa henkilö itse (kinesteettinen minä eli tunne itsestä) sijaitsee keskustassa, paikassa, mistä näkee, kuulee ja tuntee joka suuntaan. Tämän keskeisen paikan ympärillä sijaitsevat ihmiselle olennaiset mielteet yksilöistä ja ryhmistä. Sosiaaliset mielteet eli kokemukset voidaan sijoittaa mihin tahansa ihmistä ympäröivään sosio-mielleavaruuteen, kerrotaan Marja Leena Savimäen kouluttaja-sivuilla ( https://www.savimaki.net/artikkelit_suhde.html).


Voidaan tiivistetysti sanoa, että sosiaalipanoraamamalli pystyisi tulevaisuudessa auttamaan masentunutta näkemään itsensä sosiaalisessa ympäristössä ja paremmin luottamaan sosiaalisiin suhteisiin myös reaalimaailmassa.


Omien voimavarojen löytäminen

  • pyydä valmennettavaa kirjoittamaan paperille viisi ominaisuutta, jota haluaa vahvistaa itsessään
  • kysy valmennettavalta, mitkä näistä ovat kolme tärkeintä ja alleviivaa ne tietynvärisellä värikynällä (tai anna valmennettavan tehdä tämä itse)
  • Valitse yksi asia, jota haluaisit yhä itsessäsi kehittää, ympyröidään se

Kysytään seuraavaksi:· mitä ominaisuuksia sinulla tulisi olla enemmän, jotta voisit kehittää tuota asiaa jonka valitsit?· Mistä voisit poimia näitä ominaisuuksia?· Kenellä niitä olisi? Kuinka arvelet hänen kehittäneen asioita?· Mistä tiedät olevasi listaamissasi asioissa hyvä?· Mistä saat hyvää palautetta?· jne.


Menetelmä on tarkoitettu myönteisen ajattelun ja minäkuvan vahvistamiseksi. Auttaa tiedostamaan itsestä myönteisiä puolia haasteiden keskellä.(Lähde: 5-3-1 www.ideapakka.fi )
Masennuksesta kärsivä voi näiden harjoitusten avulla mahdollisesti parantaa myönteistä ajattelua ja minäkuvaa, löytää uusia yhteyksiä asioiden välillä ja siten nähdä asiat positiivisempana ja antaa uskoa omaan itseen. Positiivisten voimavarojen ankkurointi
Tutkimusten mukaan kolme tunnetta pidemmällä aikavälillä huonontaa olotilaamme- näitä ovat toivottomuus, avuttomuus ja arvottomuus. Nämä tunteet voi muuttaa ankkuroimalla positiivisia tunteita kehoon, josta ne voidaan ottaa milloin vain käyttöön.


Tee seuraavasti!
Muuta nuo sanat sinulle sopiviksi vastakohdiksi- esimerkiksi kiitollisuudeksi, voiman tunteeksi ja rakkaudeksi itseä kohtaan. Elävöitä nämä voimavarat ensin voimakkaiksi tunteiksi ja ankkuroi ne sitten eri kehon osiin laittamalla käsi ankkuroitavaan kohtaan ja viemällä siihen tunne. Tee tämä useampaan kertaan, voit sulkea silmäsi ja keskittyä. Voit myös vahvistaa tunnetta menemällä kuviteltuun tilanteeseen, missä sinulla on ollut näitä voimavaroja.
Nyt voit mennä tähän tunnetilaan ja viedä sen kuviteltuun tai haasteelliseen todellisuuden tilanteeseen. Tunne muutos kertauksen avulla! Nyt voit tuntea itsesi varmemmaksi ja esimerkiksi vähemmän masentuneeksi?


Kohtaaminen oman itsen kanssa


Kannattaa kysyä hyviä kysymyksiä suhteestaan itseen esimerkiksi seuraavasti:

  • Miten suhtaudut tähän henkilöön, omaan itseesi? Onko hän kumppani, kiusankappale, yhteistyökumppani, ystävä, työkalu tai joku muu? Millaisen nimen antaisit hänelle, miten kuvaisit häntä?
  • Millaiset välit sinulla on tähän henkilöön, itseesi? Kiitätkö aika ajoin vai oletko ehkä pettynyt? Riitelettekö, oletteko sovussa, toimiiko yhteistyö hyvin? Kuinka paljon ylipäätään olette tekemisissä keskenänne? Kysytkö hänen mielipidettään tärkeissä asioissa, vai kuunteletko mieluummin toisten mielipidettä ja otat herkemmin muiden tunteet huomioon?
  • Kuinka kohtelet itseäsi: Välinpitämättömästi, ymmärryksellä ja myötätuntoisesti, vaatien vai jotenkin muuten?"

(Lähde: Toivonen ja Koivisto. 2010. Itsestään. Aineeton tuotanto ja henkilökohtainen kasvu.)


Parasta on sen tiedostaminen, että juuri sinä voit muuttaa maailmaasi kohti iloa!